Giải Bóng Đá logo

AI ĐANG LÀM GÌ?

TỶ SỐ TRẬN ĐẤU

Yeah1 Fc
Yeah1 Fc
Sân Trung đoàn Gia Định
15:00 - 19/07/2014
3 - 1
DANIELI CTY
DANIELI CTY
AN BÌNH BANK
AN BÌNH BANK
Sân Trung đoàn Gia Định
15:00 - 27/07/2014
5 - 3
HOÀNG NGUYÊN CTY
HOÀNG NGUYÊN CTY
Yeah1 Fc
Yeah1 Fc
Sân Trung đoàn Gia Định
16:00 - 26/07/2014
3 - 0
UBND Q12
UBND Q12
AN BÌNH BANK
AN BÌNH BANK
Sân Trung đoàn Gia Định
15:00 - 19/07/2014
3 - 3
CA TPHCM
CA TPHCM
CA TPHCM
CA TPHCM
Sân Trung đoàn Gia Định
15:00 - 20/07/2014
3 - 5
LINH TÂY FC
LINH TÂY FC
DANIELI CTY
DANIELI CTY
Sân Trung đoàn Gia Định
16:00 - 27/07/2014
3 - 0
UBND Q12
UBND Q12
Yeah1 Fc
Yeah1 Fc
Sân Trung đoàn Gia Định
16:00 - 20/07/2014
6 - 2
HOÀNG NGUYÊN CTY
HOÀNG NGUYÊN CTY
UBND Q12
UBND Q12
Sân Trung đoàn Gia Định
16:00 - 20/07/2014
0 - 3
MYVITA
MYVITA
CA TPHCM
CA TPHCM
Sân Trung đoàn Gia Định
16:00 - 27/07/2014
5 - 7
Yeah1 Fc
Yeah1 Fc
UBND Q12
UBND Q12
Sân Trung đoàn Gia Định
16:00 - 19/07/2014
0 - 3
LINH TÂY FC
LINH TÂY FC
MYVITA
MYVITA
Sân Trung đoàn Gia Định
16:00 - 19/07/2014
0 - 10
HOÀNG NGUYÊN CTY
HOÀNG NGUYÊN CTY
DANIELI CTY
DANIELI CTY
Sân Trung đoàn Gia Định
15:00 - 26/07/2014
6 - 5
HOÀNG NGUYÊN CTY
HOÀNG NGUYÊN CTY
CA TPHCM
CA TPHCM
Sân Trung đoàn Gia Định
16:00 - 26/07/2014
5 - 6
MYVITA
MYVITA
AN BÌNH BANK
AN BÌNH BANK
Sân Trung đoàn Gia Định
15:00 - 20/07/2014
2 - 4
DANIELI CTY
DANIELI CTY
AN BÌNH BANK
AN BÌNH BANK
Sân Trung đoàn Gia Định
15:00 - 26/07/2014
3 - 8
LINH TÂY FC
LINH TÂY FC

TIN TỨC / SỰ KIỆN MỚI NHẤT

Giải bóng đá truyền thống Trường Hải Cup lần 1 2014
Giải bóng đá truyền thống Trường Hải Cup lần 1 2014

NHÀ BẢO TRỢ ĐỘI BÓNG